Sanering av förorenad mark med hjälp av växter – en lösning på ett miljöproblem? 


Välkomna att lyssna på en spännande föreläsning om hur vi kan använda växter i miljöarbetet. Maria Greger, forskare och docent vid Stockholms Universitet, berättar om hur växter kan användas för att sanera förorenad mark.

Förorenad mark förekommer på många ställen i Gislaveds kommun. Föroreningarna är i många fall av äldre datum då vare sig dagens kunskap eller lagstiftning fanns kring hanteringen av kemikalier. Risker finns att läckande föroreningar utgör en hälsofara eller påverkar grundvatten, sjöar och åar. Om marken är förorenad så går den heller inte att använda till någon annat ändamål innan den sanerats. Att visa på olika nya lösningar och ny teknik är därför mycket angeläget om vi ska kunna lösa det miljöproblem som förorenade områden utgör. Maria Greger är docent och forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms Universitet. Hon har också under period varit professor i växtvetenskap vid Högskolan i Hedmark i Norge. Vid Stockholms Universitet leder hon en forskargrupp som tar fram metoder för hur växter kan användas för att sanera förorenad mark från tungmetaller och organiska miljögifter, så kallad fytoremediering. Förorenad industrimark, jordbruksmark med höga kadmiumhalter och rening av dagvatten är några är några av de områden som Maria och hennes forskargrupp har arbetat med. Gruppen har bland annat kunnat konstatera att man kan rena bort upp till 60 % av tungmetaller och organiska miljögifter genom salixodling.

Tid och plats: Torsdagen den 27 november klockan 18.30 till cirka 20.00, Missionskyrkan Anderstorp. Vi bjuder på fika. Arrangör: Gislaveds Kommun

lecture_mariagreger_fyto

 

Leave a Reply