Om oss

Malin Lobell,  konstnär utbildad på Konsthögskolan Valand med ytterligare studier till trädgårdsmästare på Mälardalens trädgårdsmästarutbildning, Enköping. Hon har även läst grafisk form och typografi på Södertörns Högskola. Hon arbetar idag interdisciplinärt med konst, grafisk form och trädgård som utgångspunkt för interventioner i stadsrummet och mer deltagarbaserade och situationsspecifika konst och odlingsprojekt.
www.malinlobell.se

Annelie Wallin är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Arbetar med skulptur, video och installationer. I en serie gerillaplanteringar år 2011-12, utvecklades intresset för konstnärliga processer till att innefatta odling som metod för att undersöka begrepp som makt och ägande, individens frihet och kollektivt ansvar.  Genom att göra odlingsaktioner på överblivna tomter i stadslandskapet, involvera de boende i projekten, undersöktes begreppen identitet, närvaro och gemenskap.

www.anneliewallin.se
Solrosfält i Huvudsta