Tag Archives: ETC Småland

Artikel i ETC Småland.

Datum 20140530 11:30

Kan växter vara politiska?

Annelie Wallin och Malin LobellEn gemensam trädgård mitt i samhället, det blir verklighet i Anderstorp i sommar. Konstnärerna i projektet ställer sig frågan: Kan växter vara politiska?
– Växterna klarar sig utan oss men vi klarar oss inte utan dem, säger Malin Lobell.

Det är första dagen på projektet och gräsplätten bakom Anderstorps busstation är fortfarande tom. Några vildvuxna buskar sågas ner för att ge fri sikt mot alla växter som snart ska planteras.
– Det finns många ytor som glöms bort men vi vill lyfta fram den här platsen, säger Jonas Nilsson på Gislaveds konsthall, som har bjudit in konstnärerna Malin Lobell och Annelie Wallin till att skapa en trädgård tillsammans med invånarna i kommunen.

Planteringar i bildäck

Projektet, som sker i samarbete med Kultur- och Parkförvaltningen i Gislaveds kommun, går under namnet ”Dela trädgård”. Tanken är att skolor, företag och föreningar ska hjälpas åt att skapa en trädgård på en öde plats. Fokus är på att ta tillvara på de resurser som finns i bygden.
– Bygden är ju känd för gummifabriken, bildäck och motorbanan.

Nu har ju bilägarna precis bytt till sommardäck, så det finns massor av bildäck, säger Malin Lobell och pekar mot travarna med bildäck.
Ett par hundra bildäck ska placeras ut i trädgården, efter ett särskilt mönster, och växter ska planteras i hålet på däcken, som i veckan kommer att målas av skolbarn. I de stora traktordäcken sätts parasoll fast och ett av däcken ska bli sandlåda.
– Det är viktigt att barnen är med och att det inte bara dimper ner ett projekt, utan att man känner sig delaktig, säger Malin Lobell.
Projektet fokuserar också på att skapa en hållbar miljö. Platsen har tidigare fungerat som banvall, vilket innebär att marken innehåller gifter. Därför planterar man växter som ska ta upp och använda de giftiga ämnena. Men man kommer också att plantera växter som kan samarbeta med varandra.
– ”Tre systrar” är ett gammalt sätt att odla på, där växter planteras så att de ska kunna hjälpa och stödja varandra. Solrosen, som växer högt, kan ärtorna klänga på, och de ger i sin tur näring till marken så att squashen kan växa, säger Annelie Wallin.

Gemensamt rum

Både Malin Lobell och Annelie Wallin har tidigare arbetat med projekt kring odling på gemensamma ytor i stadsmiljö, men detta blir lite annorlunda och fokuserar på att dela med sig till varandra.
– Stadsodling bygger på att man inte har en egen trädgård, men här har de flesta egna trädgårdar. Men då kan man dela plantor med varandra, säger Malin Lobell.
– Det här blir ett gemensamt rum. Många andra aktiviteter kostar pengar, men här kan man träffas och vara tillsammans. Det vore jättekul om det här blev en ”hängplats”.

Men det är bara tänkt att vara ett tillfälligt projekt, även om det finns tankar på att trädgården ska få finnas kvar. Sista helgen i augusti är det dags för skördefest och då får man ta med sig växterna hem.
– Det är jättetråkigt att det bara blir för en säsong; det känns jättefel, säger Annelie Wallin, som hoppas på att projektet ska uppskattas av kommunens invånare och att detta ska göra att trädgården ska få finnas kvar.

Två frågor som konstnärerna ställer sig är om konst kan påverka och om växter kan vara politiska. På sin hemsida skriver de att de vill undersöka och ifrågasätta makthierarkier och värdesystem i samhället genom att förändra stadsbilden.
Kan växter vara politiska?
– Ja, naturen har rättigheter. Just nu har vi ett egocentriskt system där människan är på toppen, men vi vill hellre ha ett ekocentriskt maktsystem. Växterna klarar sig utan oss men vi klarar oss inte utan dem. Och om det inte fanns några bin skulle det ta fyra år för oss människor att svälta ihjäl, säger Malin Lobell.
– Det handlar också om generositet, att man delar perenner och frön med varandra. Det är en annan typ av ekonomi; vi byter plantor istället för pengar.

Fotnot: lördag 31 maj klockan 15.30-17.00 är det invigning av projektet. På söndag eftermiddag kan alla som vill hjälpa till att dela plantor, plantera och bygga insektshotell.

Hanna Eklöf