Tag Archives: solitära bin

Vi bygger insektshotell: Dag 7

Vackert väder idag också, någon hade lämnat kottar till vårt projekt! Tack!:)Malin och jag gjorde två nya skyltar av en fin gammal vedbit och grafitti.
Annika som är slöjdlärare kom med en hel säck spillvirke, jag hade samlat ihop torra kvistar som var ihåliga, tegelpannor, gamla plankor, bark mm.

Flera av barnen som var här i onsdags kom tillbaka med sina föräldrar och hjälpte till med iredningen. 

 

I trädgården hände det också lite saker under dagen. Vi fick nya plantor av Annelie som bor i Anderstorp. Malins föräldrar kom förbi och hjälpte till med vattningen mm.

Dagen avslutades med en regnskur, det var vackert och lite vemodigt att åka därifrån…

Insektshotellet är byggt!

Hej!

Arbetet gjordes tisdag 20 maj och tog ca 6 tim.totalt med 3 personer.  Går nog fortare nästa gång när man vet hur man ska göra.

Vi ses. Hälsn. Kristina

Insektshotellet i Anderstorp

 

Hej Kristina!
Vad fint Insektshotellet blev, TACK Janne på tekniska kontoret!:)
Hotellet ska intredas så att det kan bli ett hem för Solitära bin, humlor, fjärilar och andra insekter som trädgården behöver.
Det ska bli kul!
Hälsningar Annelie

Insektshotell

Insektshotell Varför behövs insektshotell?

Idag saknas många av de strukturer som behövs för pollen- och nektarsökande insekter. Blommande vägkanter, åkerrenar, åkerholmar, öppna diken, död ved och odlingsrösen är borta och kvar finns ett fullåkerlandskap.

Många vildbin och andra gaddsteklar är hemlösa i dagen utarmade landskap. Därför kan det vara tills stor hjälp att bygga insektshotell. En hel del arter bygger sina bon i sand. Men för de arter som bygger i vass eller murkna trädstammar och grenar och likande är ett insektshotell rena paradiset.
Många av våra fruktträd och blommor pollineras av tambiet och våra vilda bin. I Sverige finns knappt tre hundra arter av bin. De vilda bina kallas för solitära bin då de lever ensamma, till skillnad från tambiet som är ett socialt bi.
Solitära bina kan indelas i de som bor i marken och de som bor i gångar i ved samt de som parasiterar de andra bina. Det finns drygt 50 arter bin som bygger sina bon i gångar i ved eller i märgrika, kraftiga örter som till exempel hallon, björnbär och malört.

Källa: Naturhistoriska riksmuseets hemsida

Många arter
Bara av solitära vildbin finns det ett 70-tal arter i Sverige som gillar insektshotell. Det är bl a familjerna citronbin, murarbin och bladskärarbin. Dessutom ett stort antal rovstekel-arter.

Levnadsätt:
Vildbin bygger ensamma sina bon i långa gångar som de fyller med pollen i cellerna. I dessa läggs sedan äggen.
De rödlistade biarterna väggcitronbi och frascitronbi som båda lever i växtstjälkar, vasstak och timmerväggar får härmed en chans.
Rött murarbi brukar bo i äldre trähus.
Tapetserarbi/ bladskärarbi kallas så eftersom de inreder sitt bo med utskurna bladbitar. Bor i håligeter som andra trädlevande insekter skapat i väggar, murken ved och under stenar.

Källa: från en skylt för Naturum Tåkern i Östergötlande.

Hus för solitära bin:

Ett enkelt sätt att göra hus åt dessa bin är att klippa till strån av vanlig bladvass. Vassen klipps i bitar om 20-30 cm så att alla har en mellanvägg i mitten eller i en av ändarna.
Bina vill inte bygga bon i hål där de kan se rakt igenom. Stråna samlas i buntar med 10-30 stycken strån i varje. Buntarna fäst ihop med ståltråd eller starkt snöre och placeras i gamla mjölkpaket, plastflaskor eller dylikt. Det skyddar stråna mot regn och småfåglar som söker föda på vintern. Istället för vasstrån kan man t.ex. använda stänglar av hallon eller fläder med märgen urgröpt.

Ett annat enkelt sätt att göra hus för solitära bin är att borra djupa hål i trästycken och stockar.Hålen i hus för solitära bin bör generellt vara 3-13 mm i diameter och 10 cm djupare eller mer. Olika arter föredrar olika håldiametrar men 8 mm passar många arter.

Husen bör placeras skyddat så att det inte regnar in i hålen, stadigt så att de inte svajar i vinden eller trillar ner och gärna så att de får morgonsol. Om allt går bra så lägger honor ägg i hålen under våren / sommaren. Bina utvecklas därefter från ägg till larv till puppa och därefter till vuxet bi. Våren / sommaren året efter så flyger de vuxna bina ut för att samla pollen och nektar, para sig och lägga nya ägg.

Hus för humlor:

Visa humlearter bor under jord, andra i marknivå och ytterligare andra bor högt upp. Ett enkelt sätt att bygga ett humlehus i marknivå är att vända en gammal blomkruka upp och ner och gräva ner den helt eller delvis i marken. Blomkrukan bör ha en diameter på ca 15 cm och hål i botten. I ett humlehus ska det finns material som humlorna kan bygga bo utav. Gamla mus- eller sorkbon är bäst men det kan även gå bra med löst packad hö, luftig mossa, sågspån eller annat fluffigt material.
Ett humlehus bör placeras på en solig plats. Det är också viktigt att se till så att det inte regnar in i huset eller att det översvämmas. Det är också bra om det finns tillgång till vatten nära humleboet, annars kan det gå åt mer tid för humlorna att leta vatten än att pollinera växter.
Det kan vara svårt att få humlor att flytta in i konstruerade humlehus. Humledrottningar
vaknar till liv och börjar leta efter en lämplig boplats tidigt på våren. För att locka till sig en
humledrottning och hjälpa henne att etablera ett humlesamhälle så kan man placera ett fat
med honung utblandat med vatten bredvid boet, eller i förkammaren om huset har två
kammare.

Hus för fjärilar:

Ett fjärilshus kan fungera som skydd för fjärilar när det regnar eller som en boplats för
övervintrande fjärilar. Ett exempel på en pollinerande fjäril som kan tänkas flytta in i ett fjärilshus är Nässelfjärilen.
Nässelfjärilen övervintrar ofta i utrymmen skapade av 
människor, som t.ex. uthus och vedbodar. Öppningen i ett fjärilshus bör vara tillräckligt hög för att en fjäril ska kunna kliva in med vingarna ihopfällda. På insidan bör det finnas bark som fjärilen kan hänga i, och kanske en gren eller två, eller torrt gräs. Vill man locka till sig fjärilar till boet kan man ställa ut ett fat med sockervatten bredvid huset

källa: Erik Sjödins hemsida 

Ritning på vårt insektshotell:

Vårt insektshotell, Dela trädgård 2014