Tag Archives: växtinventering

liten växtinventering

25 mars 2014, Bakom Stationshuset i Anderstorp. Liten växtinventering…

växtinventeringUnder en  mindre inventering av befintligt växtmaterial på platsen fann vi björk, tillhörande familjen Betulaceae och ljung tillhörande familjen Ericaceae, tall, i familjen Pinacea.

Där fanns också sälg, som kan ge mat till bin och humlor redan tidigt på våren….

Tall och salix

Där fanns de första småbladrosetterna av någon fibbla, antagligen vanlig gråfibbla. Pilosella ssp. pilosella

“Vanlig på öppen, torr-frisk, sandig mark. Sandhedar, torrängar, bryn, hällmark, vägrenar. Lik mattfibbla, men utlöpare 5-30cm långa, ovan långhåriga, under glest, gråvitt stjärnhåriga. Korg ensam (- 2), med gula blommor och gula märken. Kantblommor på utsidan med rödstrimma eller spets. ”

Ur Den Nya Nordiska Floran Mossberg och Stenberg

 

En vanlig fibbla

Vi hittade även frökapslar från Nattljus Oenothera biennis

” 40-100 cm. Juni-sept. Ganska vanlig på öppen, mager sand- eller grusmark. Bangårdar, banvallar, vägkanter, grusgropar, hamnar, ruderatmark. 2-årig, med bladrosett vid markytan. Stjälk styvt upprätt, grön i blomställningen, hårig. Borsthår utan eller med gulbrun vårtlik bas. Blad rent gröna, vanligen utan tänder. Blommor klargula med 26-38 mm lång pip. Foderblad 18 -33 mm, gröna. Kronblad 15-30mm, gula, längre än ståndarna är breda. Kapsel 2-4 cm, trubbigt 4-kantig, öppnas med 4-flikar. Från Nordamerika”

Ur Den nya Nordiska Floran Mossberg och Stenberg

nattljus i anderstorp