Tag Archives: växtkunskap

Trädgårdens delar

Under arbetets gång har nu trädgården fått tre olika delar där växterna har olika funktioner.Dela Trädgård – dela och föröka perennerTre systrar – samplantering av växter som stärker varandra och Fytoremediering – marksanering med växter.

dela_jordgubbe_MLDela Trädgård:  “Att dela trädgård” hänvisar både till den sociala delen av projektet; att dela med sig och göra tillsammans men också till att dela och föröka växter. Många av våra perenna, fleråriga växter, mår bra av att delas då och då, andra vill stå orörda i många år. Trädgårdsföreningar ordnar plantbytardagar på vår och höst.

 ”Tre systrar”:  Samodling av växter som hjälper varandra.  Växternas olika egenskaper stödjer varandras tillväxt och produktivitet,  dessutom minskar skadedjursangreppen. En klassisk trio att odla tillsammans är; majs, böna och squash. Denna metod har praktiserats av många indianstammar i Nordamerika och Mexico. Vi kommer även sätta potatis tillsammans med dill och ringblomma. “Tre systrar” förgros och planteras tillsammans med Bofinken och flygsnapparens förskoleklasser på Ekenskolan i Anderstorp.

växtinventeringFytoremediering  är en samlingsbeteckning på olika sätt att sanera förorenad jord, vatten och luft med hjälp av växter. Man utnyttjar bland annat växters olika förmågor att ta upp och lagra eller bryta ned olika typer av föroreningar. Det finns olika typer av fytoremediering;fytoextraktion ( växterna tar upp och lagar  föroreningarna i biomassan. Man avverkar sedan växten och tar hand om föroreningarna.)  fytodegradering ( växterna bryter själv ned föroreningen, antingen invändigt med hjälp av dess metabolism, eller utvändigt, genom utsöndring av ämnen)  fytostabilisering (går ut på att stabilisera jorden för att motverka erosion och urlakning. Detta kan ske genom att föroreningar absorberas och ackumuleras eller adsorberas av växtens rötter)

Planritning över trädgården 2 april 2014.
Grundstommen består av ca 180 däck från personbil och lastbil. Dessa utgör också ett antal sittplatser förutom att fungera som planteringskärl.

planritning_delatradgard

Insektshotell:

Ritning på vårt insektshotell. Varför ska man ha insektshotell? Läs mer här insektshotell>>

Vårt insektshotell

 

Tre systrar…i april

Stadsodling på parkettgolv. Kan bli ett tämligen vanligt fenomen i staden … Här har det blivit en plantering av “Tre systrar” med squash, böna och med solros, istället för majs. Rester från Trädgårdsmässan som jag försöker ge bättre förutsättningar inför kommande påsklov då jag inte kan vattna dagligen …..

( testplantering också inför den kommande  sommarträdgården i Anderstorp)

Tre systrar en testplantering i stan

 

 

 

liten växtinventering

25 mars 2014, Bakom Stationshuset i Anderstorp. Liten växtinventering…

växtinventeringUnder en  mindre inventering av befintligt växtmaterial på platsen fann vi björk, tillhörande familjen Betulaceae och ljung tillhörande familjen Ericaceae, tall, i familjen Pinacea.

Där fanns också sälg, som kan ge mat till bin och humlor redan tidigt på våren….

Tall och salix

Där fanns de första småbladrosetterna av någon fibbla, antagligen vanlig gråfibbla. Pilosella ssp. pilosella

“Vanlig på öppen, torr-frisk, sandig mark. Sandhedar, torrängar, bryn, hällmark, vägrenar. Lik mattfibbla, men utlöpare 5-30cm långa, ovan långhåriga, under glest, gråvitt stjärnhåriga. Korg ensam (- 2), med gula blommor och gula märken. Kantblommor på utsidan med rödstrimma eller spets. ”

Ur Den Nya Nordiska Floran Mossberg och Stenberg

 

En vanlig fibbla

Vi hittade även frökapslar från Nattljus Oenothera biennis

” 40-100 cm. Juni-sept. Ganska vanlig på öppen, mager sand- eller grusmark. Bangårdar, banvallar, vägkanter, grusgropar, hamnar, ruderatmark. 2-årig, med bladrosett vid markytan. Stjälk styvt upprätt, grön i blomställningen, hårig. Borsthår utan eller med gulbrun vårtlik bas. Blad rent gröna, vanligen utan tänder. Blommor klargula med 26-38 mm lång pip. Foderblad 18 -33 mm, gröna. Kronblad 15-30mm, gula, längre än ståndarna är breda. Kapsel 2-4 cm, trubbigt 4-kantig, öppnas med 4-flikar. Från Nordamerika”

Ur Den nya Nordiska Floran Mossberg och Stenberg

nattljus i anderstorp