Category Archives: Fytoremediering

Möten om trädgårdens framtid och föreläsning om marksanering

Trädgården blir kvar i Anderstorp!
Nu är det klart att AMO tar över driften av trädgården med stöd och råd från Tekniska Förvaltningen. I torsdags träffade vi Martina och Lena från AM0 tillsammans med Kristina från Tekniska Förvaltningen. Det blev ett bra första möte kring planer, möjligheter och resurser för att kunna utveckla projektet till en del av Navigatorcentrum, som ingår i kommunens satsning på sina ungdomar. På kvällen var det föreläsning om marksanering med växter, i Missionskyrkans lokaler. Inbjuden var forskaren Maria Greger från Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet. Hennes forskargrupp tillhör de i Sverige som arbetat längst med studier kring fytoremediering och de har nu ett bra underlag för att veta att metoderna fungerar. Värdar för kvällen var kommunekologen Bengt Göran Ericsson och konstintendenten Jonas Nilsson.
Förhoppningsvis kan även denna del av vårt projekt få en utveckling. Behovet och intresset för att hitta metoder för marksanering på ett effektivt , ekonomiskt och miljövänligt sätt är stort i kommunen. En intensiv dag med många bra och intressanta samtal och möten!

anderstorp27nov

Sanering av förorenad mark med hjälp av växter – en lösning på ett miljöproblem? 


Välkomna att lyssna på en spännande föreläsning om hur vi kan använda växter i miljöarbetet. Maria Greger, forskare och docent vid Stockholms Universitet, berättar om hur växter kan användas för att sanera förorenad mark.

Förorenad mark förekommer på många ställen i Gislaveds kommun. Föroreningarna är i många fall av äldre datum då vare sig dagens kunskap eller lagstiftning fanns kring hanteringen av kemikalier. Risker finns att läckande föroreningar utgör en hälsofara eller påverkar grundvatten, sjöar och åar. Om marken är förorenad så går den heller inte att använda till någon annat ändamål innan den sanerats. Att visa på olika nya lösningar och ny teknik är därför mycket angeläget om vi ska kunna lösa det miljöproblem som förorenade områden utgör. Maria Greger är docent och forskare vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms Universitet. Hon har också under period varit professor i växtvetenskap vid Högskolan i Hedmark i Norge. Vid Stockholms Universitet leder hon en forskargrupp som tar fram metoder för hur växter kan användas för att sanera förorenad mark från tungmetaller och organiska miljögifter, så kallad fytoremediering. Förorenad industrimark, jordbruksmark med höga kadmiumhalter och rening av dagvatten är några är några av de områden som Maria och hennes forskargrupp har arbetat med. Gruppen har bland annat kunnat konstatera att man kan rena bort upp till 60 % av tungmetaller och organiska miljögifter genom salixodling.

Tid och plats: Torsdagen den 27 november klockan 18.30 till cirka 20.00, Missionskyrkan Anderstorp. Vi bjuder på fika. Arrangör: Gislaveds Kommun

lecture_mariagreger_fyto

 

Planritning över Trädgårdens delar och växter 2014

2.Ritning_ANDERSTORP_0830_utan-text

2.symboler_ritning2014

1.Parksmultron ‘Askungen’ från Anneli tillsammans med Litet rödvide
2. Litet rödvide som marksanerare
3. Samplantering; tagetes från Berit med potatis och dill från Ekenskolans förskoleklasser
4. Purpurklätt, engelsk vallmo och ovanlig funkia från Horst och Birgitta
5. Praktlysing från Horst och Birgitta, blåklint från Anita och gult jättekungsljus från Malin
6. Spetsmössa från Horst och Birgitta
7. Läkevänderot från Berit och lök från Jan Johansson
8. Jungfruhirs som marksanerare och färgkulla till bin och insekter
9.Präriegräs som marksanerare, näva och kungsljus från Malin och oxalis från Horst
10. Silverbuske och stenkyndel som biväxt,
11. Lupiner som kvävefixerare men även en biväxt
12. Näva och vitt franskt kungsljus från Malin och nejlika från Berit
13. Sibirisk ärtbuske som kvävefixerare tillsammans med sallad
14. Tobaksplanta, petunia och ageratum från Horst och Birgitta, samplanterad med balsampoppel som marksanerare
15. Sibirisk ärtbuske som kvävefixerare och jättedaggkåpa från Jan Johansson
16. Praktlysing, fingerborgsblomma och mattram från Horst och Birgitta
17. Silverbuske som kvävefixerare och oregano från Ingvore
18. Jungfruhirs och rölleka som marksanerare och biväxt
19. Stjärnflocka från Horst och Birgitta
20. Präriegräs och rölleka som marksanerare samt jättedaggkåpa från Berit.
21. Läkemalva och och blomsterkrasse från Berit?
22. Gräslök från Jan Johansson och chili från Horst
23. Samplantering av potatis, ärta, ringblomma av Ekenskolans förskoleklasser
24. Blandade kryddor från Berit
25. Lejongap från Horst och Birgitta och okänd växt från Berit
26 . Samplantering purjolök med jordgubbar från Malin
27. Samplantering potatis av Ekenskolan tillsammans med tagetes och tomat från Berit
28. Ett tomt däck för att dela mera…
29. Samplantering Tre systrar- majs , böna och squash av Ekenskolans förskoleklasser.

Trädgårdens delar

Under arbetets gång har nu trädgården fått tre olika delar där växterna har olika funktioner.Dela Trädgård – dela och föröka perennerTre systrar – samplantering av växter som stärker varandra och Fytoremediering – marksanering med växter.

dela_jordgubbe_MLDela Trädgård:  “Att dela trädgård” hänvisar både till den sociala delen av projektet; att dela med sig och göra tillsammans men också till att dela och föröka växter. Många av våra perenna, fleråriga växter, mår bra av att delas då och då, andra vill stå orörda i många år. Trädgårdsföreningar ordnar plantbytardagar på vår och höst.

 ”Tre systrar”:  Samodling av växter som hjälper varandra.  Växternas olika egenskaper stödjer varandras tillväxt och produktivitet,  dessutom minskar skadedjursangreppen. En klassisk trio att odla tillsammans är; majs, böna och squash. Denna metod har praktiserats av många indianstammar i Nordamerika och Mexico. Vi kommer även sätta potatis tillsammans med dill och ringblomma. “Tre systrar” förgros och planteras tillsammans med Bofinken och flygsnapparens förskoleklasser på Ekenskolan i Anderstorp.

växtinventeringFytoremediering  är en samlingsbeteckning på olika sätt att sanera förorenad jord, vatten och luft med hjälp av växter. Man utnyttjar bland annat växters olika förmågor att ta upp och lagra eller bryta ned olika typer av föroreningar. Det finns olika typer av fytoremediering;fytoextraktion ( växterna tar upp och lagar  föroreningarna i biomassan. Man avverkar sedan växten och tar hand om föroreningarna.)  fytodegradering ( växterna bryter själv ned föroreningen, antingen invändigt med hjälp av dess metabolism, eller utvändigt, genom utsöndring av ämnen)  fytostabilisering (går ut på att stabilisera jorden för att motverka erosion och urlakning. Detta kan ske genom att föroreningar absorberas och ackumuleras eller adsorberas av växtens rötter)

Planritning över trädgården 2 april 2014.
Grundstommen består av ca 180 däck från personbil och lastbil. Dessa utgör också ett antal sittplatser förutom att fungera som planteringskärl.

planritning_delatradgard

Insektshotell:

Ritning på vårt insektshotell. Varför ska man ha insektshotell? Läs mer här insektshotell>>

Vårt insektshotell