Category Archives: Nätverkande

Värnamo Nyheter

Publicerad 2014-03-27 18:04.
Dela trädgård; Konstnärerna Malin Lobell och Annelie Wallin. Foto: Daniel SjödahlGislaved.

Deltagare sökes till konst- och trädgårdsprojektet vid stationshuset i Anderstorp.

– Jag tror att det här stärker identiteten på en ort, säger konstintendenten Jonas Nilsson.

Mellan 26 maj och 1 juni ska blommor och växter planteras i traktor- och bildäck bakom stationshuset i Anderstorp. Detta som en del i konst- och trädgårdsprojektet som kommer att genomföras där.

–  I dag finns bara en grusbeläggning med ogräs på platsen, så den behöver rustas upp, säger Jonas Nilsson.

“Underbart”

Allmänheten bjuds in till att bidra med växter till trädgården.

–  Jag tycker att det här är ett underbart sätt att jobba med konst på. Många tror att konst är den där målningen på väggen, men det måste det inte alls vara.

– Konst kan vara väldigt mycket och det här är ett sätt där konsten involverar lokala människor, föreningar och företag.

Jonas Nilsson tycker att det är jättesvårt att sia om intresset för projektet, men nämner att konstnärerna har fått bra respons från flera håll i Anderstorp.

Samlingsplats

Owe Scott säger att trädgårdsprojektet kan vara ytterligare en samlingsplats i Anderstorp där man kan sitta ned en stund. Men om han kan bidra med något till projektet, det vet han inte.

–  Jag är inte så intresserad av planteringar. Jag har mina 2 000 kvadratmeter gräsmatta att ta hand om, så det räcker med det, säger han och ler.

Han vet inte varför det bara kom tre åhörare, men säger att det kan vara svårt att få folk att engagera sig.

Text Daniel Sjödahl

 

Vi skickar ut inbjudningar

Vi skickar ut inbjudningar till att vara med och “Dela trädgård”.
Vi har mejlat; Anderstorps och Gislaveds Näringsliv, Företaget DäckCenter,  JH Maskin, Ekenskolan, äldreboenden, förskolor, Trädgårdsföreningen i Gislaved, studieförbunden ABF, Medborgarskolan, Vuxenskolan m fl.

Inbjudan:

Hej vill du, och ditt företag/ din förening/ din skola vara med och “Dela Trädgård” med oss?

dela_logga1_utskickMåndag den 24 mars kl 18 i Gislaveds Konsthall kommer konstnärerna Malin Lobell och Annelie Wallin presentera sitt kommande projekt Dela Trädgård som en del av kulturpro­grammet Konsten att påverka 2014. De vill gärna ha kontakt med och besöka företagare i kommunen under dagarna 24-26 mars för att initiera och skapa samarbeten inför sommarens projekt.

Gislaveds Konsthall och konstindentent Jonas Nilsson har tillsammans med Parkförvaltningen, bjudit in oss att under tiden 26 maj -31 augusti 2014 skapa en trädgård och mötesplats på en oanvänd tomt bakom Stationshuset i Anderstorp. Detta som en del av kulturprogrammet Konsten att påverka som pågår under året.

Till vår hjälp behöver vi Dig och ditt företag/ din förening/ din skola!

Det är viktigt för oss är att utgå från bygden, dess kapacitet och intressen. Anderstorp med omnejd präglas av småföretag, en entreprenörsanda där den enskildas initiativ är av stor betydelse och utveckling för olika lokala industrierna. En annan viktig del i vårt projekt handlar om att ta vara på resurser, extra mycket då vårt fokus även har en större mening kring håll­barhet, att återvinna och ta till vara material och kompetens. I Anderstorp har vi funnit att bildäck är ett material som kan representera platsen, både som material och som aktivitet med Anderstorps Motorbana som exempel. Vi kommer använda bildäck som bas och byggelement för vår installation på platsen, för att sedan bygga på med bla växtplanteringar och sittplatser, i förhoppning att platsen aktiveras och blir en ny “hängplats” både för unga och gamla.

Vi vill bjuda in in Dig/ ditt företag i förhoppning att Du vill vara med och bli delaktig i någon del av vårt projekt. Vi behöver hjälp både med byggande på plats i slutet av maj, sponsring av material, plantering och brukandet av trädgården/platsen under sommaren. Tillsammans med skolan, företagarna och föreningsliv vill vi försöka skapa och aktivera en idag lite öde plats i centrala Anderstorp.

Titeln Dela trädgård hänvisar till att dela med sig, växtkraft, generositet, dela kunskap och dela med andra, i det gemensamma.

Vilka är vi?

Malin Lobell är utbildad på Konsthögskolan Valand. Hon har även studerat både växtkunskap och grafisk form. Hon arbetar i ett utvidgat fält, där konst fungerar som en plattform och verktyg för kommunikation samt med växternas roll i staden och har ofta ett deltagarbaserat fokus. www.malinlobell.se

Annelie Wallin är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Arbetar med skulptur, video och installationer. I en serie gerillaplanteringar år 2011, utvecklades intresset för konstnärliga processer till att omfatta begrepp som ägande, makt, individens frihet och kollektivt ansvar.www.anneliewallin.se

Projektet sker i samarbete med både Kultur- och Parkförvaltningen i Gislaveds kommun. Projektet har en egen hemsida www.delatradgard.se. Dit söker vi också volontärer som regelbundet kan fotografera och skriva inlägg i vår blogg om trädgårdens utveckling under sommaren. Är du intresserad? Mejla oss på info[at]delatradgard.org.

Med vänliga Hälsningar Malin Lobell och Annelie Wallin

OSA gärna om du är intresserad och har möjlighet att komma till Konsthallens presentation den 24 mars.

Vid frågor eller kontakt:
info @delatradgard.org
Annelie: 076-7913888
Malin: 072-2506657
Jonas Nilsson, Gislaveds Konsthall
Jonas.Nilsson@gislaved.se
0371-81295

Utskriftsvänlig pdf

 

Planering med modellskiss och inbjudningar

Måndag och tisdag 17-18 februari.

Malin och jag arbetar med att göra färdigt en modell över hur vår installation ska se ut. Nu är vi uppe i 250 däck av personbilsstorlek.
Vi skriver på en inbjudan till företag, skolor, äldreboende, trädgårdsföreningen.
Datum för en större presentation av projektet “Dela trädgård” i Gislaveds konsthall, sattes till 24/3 kl 18.00.