Category Archives: Växtkunskap

Möten om trädgårdens framtid och föreläsning om marksanering

Trädgården blir kvar i Anderstorp!
Nu är det klart att AMO tar över driften av trädgården med stöd och råd från Tekniska Förvaltningen. I torsdags träffade vi Martina och Lena från AM0 tillsammans med Kristina från Tekniska Förvaltningen. Det blev ett bra första möte kring planer, möjligheter och resurser för att kunna utveckla projektet till en del av Navigatorcentrum, som ingår i kommunens satsning på sina ungdomar. På kvällen var det föreläsning om marksanering med växter, i Missionskyrkans lokaler. Inbjuden var forskaren Maria Greger från Institutionen för ekologi, miljö och botanik, Stockholms universitet. Hennes forskargrupp tillhör de i Sverige som arbetat längst med studier kring fytoremediering och de har nu ett bra underlag för att veta att metoderna fungerar. Värdar för kvällen var kommunekologen Bengt Göran Ericsson och konstintendenten Jonas Nilsson.
Förhoppningsvis kan även denna del av vårt projekt få en utveckling. Behovet och intresset för att hitta metoder för marksanering på ett effektivt , ekonomiskt och miljövänligt sätt är stort i kommunen. En intensiv dag med många bra och intressanta samtal och möten!

anderstorp27nov

Vi planterar och målar Dela trädgård: Dag 3

Idag var det svalt och soligt som igår, perfekt arbetsväder.

Vi var på plats tidigt och placerade ut sittplatserna som skulle bultas ihop med däcken, sen åkte vi och hämtade förskoleklassernas försådd. Både Bofinkens förskoleklass och Flugsnapparen hade försått “Tre systrar” dvs majs, böna och squash och potatis, dill och tomat.

Det blåste kallt på oss i början, men sen tog entusiasmen och leken över! Malin berättade för barnen om potatisar och hur man planterar dom, Tre systrar och att växter kan växa tillsammans och hjälpa varandra istället för att konkurrera.

Växtplantering och stora traktordäck att leka i var en bra kombination, alla hade roligt och entusiasmen gick inte att ta miste på. Vi tittade till insektshotellet också och jag berättade om bin och humlor som vi vill ska flytta in där så fort vi har inrett det på söndag.

 

 

På eftermiddagen kom ett jättetrevligt gäng med åttondeklassare från i Åsenskolan för att måla på bildäcken. Deras bildlärare Berit hade förberett arbetet noga med schabloner och material, så dom delade snabbt in sig i grupper och satte igång och måla med vitt, grönt och svart. Det blev verkligen fint! Här nedan följer bilder:

Tekniska kontoret arbetade på under hela dagen med att fästa sittplatser och sedan hämtade dom alla växter som vi hade beställt och planterade ut dom. De lite större buskarna behövdes verkligen för att binda ihop trädgården till en helhet.

Vid 17-tiden började trädgården se färdig ut det var bara de tre balsampopplarna som saknades. Vi väntade länge på att dom skulle komma också, men till slut fick vi ge upp och åka tillbaka till hotellet för att få någon middag innan köket skulle stänga. Senare ringde Kristina från Tekniska och sa att träden var på väg och erbjöd sig att ta åka och emot dom också, Tack för det Kristina, vi var mitt i middagen!:)

Trädgårdens delar

Under arbetets gång har nu trädgården fått tre olika delar där växterna har olika funktioner.Dela Trädgård – dela och föröka perennerTre systrar – samplantering av växter som stärker varandra och Fytoremediering – marksanering med växter.

dela_jordgubbe_MLDela Trädgård:  “Att dela trädgård” hänvisar både till den sociala delen av projektet; att dela med sig och göra tillsammans men också till att dela och föröka växter. Många av våra perenna, fleråriga växter, mår bra av att delas då och då, andra vill stå orörda i många år. Trädgårdsföreningar ordnar plantbytardagar på vår och höst.

 ”Tre systrar”:  Samodling av växter som hjälper varandra.  Växternas olika egenskaper stödjer varandras tillväxt och produktivitet,  dessutom minskar skadedjursangreppen. En klassisk trio att odla tillsammans är; majs, böna och squash. Denna metod har praktiserats av många indianstammar i Nordamerika och Mexico. Vi kommer även sätta potatis tillsammans med dill och ringblomma. “Tre systrar” förgros och planteras tillsammans med Bofinken och flygsnapparens förskoleklasser på Ekenskolan i Anderstorp.

växtinventeringFytoremediering  är en samlingsbeteckning på olika sätt att sanera förorenad jord, vatten och luft med hjälp av växter. Man utnyttjar bland annat växters olika förmågor att ta upp och lagra eller bryta ned olika typer av föroreningar. Det finns olika typer av fytoremediering;fytoextraktion ( växterna tar upp och lagar  föroreningarna i biomassan. Man avverkar sedan växten och tar hand om föroreningarna.)  fytodegradering ( växterna bryter själv ned föroreningen, antingen invändigt med hjälp av dess metabolism, eller utvändigt, genom utsöndring av ämnen)  fytostabilisering (går ut på att stabilisera jorden för att motverka erosion och urlakning. Detta kan ske genom att föroreningar absorberas och ackumuleras eller adsorberas av växtens rötter)

Planritning över trädgården 2 april 2014.
Grundstommen består av ca 180 däck från personbil och lastbil. Dessa utgör också ett antal sittplatser förutom att fungera som planteringskärl.

planritning_delatradgard

Insektshotell:

Ritning på vårt insektshotell. Varför ska man ha insektshotell? Läs mer här insektshotell>>

Vårt insektshotell

 

Tre systrar…i april

Stadsodling på parkettgolv. Kan bli ett tämligen vanligt fenomen i staden … Här har det blivit en plantering av “Tre systrar” med squash, böna och med solros, istället för majs. Rester från Trädgårdsmässan som jag försöker ge bättre förutsättningar inför kommande påsklov då jag inte kan vattna dagligen …..

( testplantering också inför den kommande  sommarträdgården i Anderstorp)

Tre systrar en testplantering i stan

 

 

 

liten växtinventering

25 mars 2014, Bakom Stationshuset i Anderstorp. Liten växtinventering…

växtinventeringUnder en  mindre inventering av befintligt växtmaterial på platsen fann vi björk, tillhörande familjen Betulaceae och ljung tillhörande familjen Ericaceae, tall, i familjen Pinacea.

Där fanns också sälg, som kan ge mat till bin och humlor redan tidigt på våren….

Tall och salix

Där fanns de första småbladrosetterna av någon fibbla, antagligen vanlig gråfibbla. Pilosella ssp. pilosella

“Vanlig på öppen, torr-frisk, sandig mark. Sandhedar, torrängar, bryn, hällmark, vägrenar. Lik mattfibbla, men utlöpare 5-30cm långa, ovan långhåriga, under glest, gråvitt stjärnhåriga. Korg ensam (- 2), med gula blommor och gula märken. Kantblommor på utsidan med rödstrimma eller spets. ”

Ur Den Nya Nordiska Floran Mossberg och Stenberg

 

En vanlig fibbla

Vi hittade även frökapslar från Nattljus Oenothera biennis

” 40-100 cm. Juni-sept. Ganska vanlig på öppen, mager sand- eller grusmark. Bangårdar, banvallar, vägkanter, grusgropar, hamnar, ruderatmark. 2-årig, med bladrosett vid markytan. Stjälk styvt upprätt, grön i blomställningen, hårig. Borsthår utan eller med gulbrun vårtlik bas. Blad rent gröna, vanligen utan tänder. Blommor klargula med 26-38 mm lång pip. Foderblad 18 -33 mm, gröna. Kronblad 15-30mm, gula, längre än ståndarna är breda. Kapsel 2-4 cm, trubbigt 4-kantig, öppnas med 4-flikar. Från Nordamerika”

Ur Den nya Nordiska Floran Mossberg och Stenberg

nattljus i anderstorp